Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Jäsenhakemukset

Liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan (VRK) 12-17 -vuotiaan suostumus uskontokunnasta liittymiseen/ eroamiseen 15-17 -vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen/uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen Jäsenanomus Yhdyskuntaan liitytään täyttämällä jäsenanomusta ja ylläolevista linkeistä löytyviä sopivia VRK lomakkeita. Täytetyt paperit tulee allekirjoittaa asianmukaisesti ja tuoda yhdyskunnan toimistoon. Kun hallitus tai imaami hyväksyvät anomuksen VRK:n lomake lähetetään maistraattiin.

Islamin esittely

Sopimus rukousaikatauluista 2021

Pääkaupunkiseudun suurimpien moskeijoiden imaameista koostunut komitea on kokoontunut useiden kuukausien aikana keskustelemaan ja sopimaan monia askarruttanutta erimielisyyttä koskien sarastuksen ja yön rukousten aikatauluja. Tavoitteena oli tuoda esiin sopimusta, joka perustuu oikeisiin todisteisiin shariasta, oppineiden pohdintoihin ja astronomeihin. Lopputuloksena komitea sopii yksinmielisesti seuraava:

read more

Uskonnollisten tilojen turvallisuus

Sisäministeriö asetti 20.7.2020 työryhmän kartoittamaan uskonnollisten yhteisöjen tiloihin kohdistuvia uhkia ja laatimaan ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Työryhmässä on jäseninä uskonnollisten yhteisöjen edustajia, viranomaisia, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Kuntaliitto.

read more

Suomen Islamilaisten yhdyskuntien ja neuvostojen välinen sopimusasiakirja siunatun Ramadanin kuukauden ja Eid al-Fitrin aloitusaikojen yhdenmukaistamisesta tähtitieteellisen laskennan avulla.

Tähtitieteellinen laskenta on Suomen muslimien edun mukainen. Sen avulla voidaan määrittää tarkasti paastokuukauden aloitusaika ja vahvistaa pyhien päivien ajankohdat. Tähtitieteellisen menetelmän avulla muslimit voivat yhtenäistyä samoihin paasto- ja juhlapäiviin sekä antaa paremman kuvan Islamista ja muslimeista. Se myös helpottaisi muslimien elämää ja arkea esimerkiksi heidän pyytäessään työ- ja opiskelupaikoistaan vapaapäiviä uskonnollisia pyhäpäiviä varten.

read more

Iid Al Adha -rukous

Torstaina 30.7 tai perjantaina 31.7
klo 08.00 (rukous alkaa klo 09.00)
Arena Center Hakaniemi
Sörnäisten Rantatie 2, Helsinki

read more

Käyntiosoite

Toimisto:
Lönnrotinkatu 22 C 34, 00120 Helsinki
Moskeija:
Lönnrotinkatu 22 P 41, 00120 Helsinki

Puhelin

+358 94 289 3751

Sähköposti

rabita(at)rabita.fi