Suomen Islamilainen Yhdyskunta

i

Julkaisut ja käännetyt kirjallisuudet

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Harvat islamia käsittelevät kirjat kuvaavat kristinuskon kautta islamia lähestyvän ihmisen ongelmia. Tämän kirjan kirjoittaja on huomannut myös muslimien joukossa vallitsevan tendenssin unohtaa Abrahamista lähtöisin olevien uskontojen – juutalaisuus, kristinusko ja islam, yhteinen tausta. He kutsuvat ei-muslimeita kuffar’eiksi, ei uskoviksi.

Tämä kirja sisältää neljä eri osiota: Kristinusko ja islam (tiettyjä teologisia eriäväisyyksiä ja yhtäläisyyksiä); Islamin hengellisiä oppeja selitetään; Islamin uskonnollisia velvollisuuksia selitetään; Vastauksia kysymyksiin, joita ei-muslimit usein esittävät islamista. Uskontoja usein tuomitaan epäoikeudenmukaisesti perustuen vain pienen ja tietämättömän ääriryhmän esiin tuomiin seikkoihin.

Kirjailija on nöyrin mielin kirjoittanut kirjan islamista ja sen käytännöistä tarkoituksenaan horjuttaa joitakin vääriä vaikutelmia islamista.

Ruqaiyyah Waris Maqsood’illa on arvosana teologiassa Hullin Yliopistosta vuodelta 1963. Hän toimi pitkään uskonnollisen opetuksen johtotehtävissä valtion kouluissa Englannissa kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1996. Hän palasi islamiin 1986 ja luennoi ja kirjoittaa islamista.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

Koraanioppi

Koraanin ymmärtämiseen liittyvien ja sen kannalta tärkeänä pidettyjen tieteenlajien ja oppialojen kehittyminen se mitä me kutsumme ‘ulum al qur’aniksi alkoi jo Profeetan omana elinaikana (Allahin rauha ja siunaus hänelle). Tästä aiheesta on sittemmin kirjoitettu lukuisia kirjoja monilla muslimien käyttämillä kielillä. Kuitenkaan tähän mennessä aiheesta ei ole julkaistu suomenkielistä kirjaa. Tämän kirjan tekijä on näin ollen tehnyt meille suuren palveluksen kokoamalla ensimmäisen englanninkielisen kirjan, joka nyt suomennettuna poistaa suuren puutteen. Keskiverto suomalaislukijalla, joka ei ole kyennyt lukemaan arabialaisia tekstejä, esim al itqania, ei ole ollut minkäänlaisia apukeinoja Koraanin ymmärtämiseksi. Tämä kirja tarjoaa nyt arvokkaan avun tähän tarkoitukseen. Se on täsmällinen, tiivis ja silti hyvin kattava. Se käsittelee perinteisiä aiheita, esim. ilmestysten merkityksiä, historiaa sekä tekstin eteenpäin välittämistä, asbab al nuzulia, tekstinselityksiä jne. samoin kuin aivan äskettäin tapahtuneita asioita, kuten esim. Koraanin nauhoituksia, itämaisten kieltentutkijoiden näkemyksiä, käännöksiä jne. Viimeisessä kappaleessa on tärkeitä käytännön tietoja, jotka auttavat islamin Pyhän Kirjan lukemisessa ja tutkimisessa. Kirjan tekijä, Ahmad von Denffer syntyi Saksassa vuonna 1949. Hän opiskeli islamilaisuutta sekä sosiaaliantropologiaa Mainzin yliopistossa. Hän liittyi Islamic Foundation – säätiöön tutkijana vuonna 1978. Hänen julkaisujaan ovat mm. A Bibliography of Literature on Hadith in European Languages; saksalainen käännös Nawawin Forty Hadith teoksesta, A Day with the Prophet, sekä saksan että englanninkielisenä; sekä Islam for Children.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

Käyntiosoite

Toimisto:
Lönnrotinkatu 22 C 34, 00120 Helsinki
Moskeija:
Lönnrotinkatu 22 P 41, 00120 Helsinki

Puhelin

+358 94 289 3751

Sähköposti

rabita(at)rabita.fi