Suomen Islamilainen Yhdyskunta

i

Julkaisut ja käännetyt kirjallisuudet

Sinetöity Nektari

Profeetta Muhammadin (SAAS) elämäkerta
Saif-ur-Rahman al-Mubarakpuri

L U K U 3
ARABIEN USKONNOT
Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat
hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS)
uskonnon ajatuksista. Näin oli siihen asti, kunnes Khuza’a-heimon päällikkö Amr bin Luhai palasi Syyrian matkaltaan. Hän oli tunnettu oikeamielisyydestään, hyväntekeväisyydestään, vakaumuksestaan ja uskonnon vaalimisestaan. Hänen heimonsa jäsenet rakastivat häntä varauksetta ja olivat kuuliaisia hänelle. Syyriassa hän näki ihmisten palvovan epäjumalankuvia. Hän hyväksyi ilmiön ja uskoi sen olevan hurskasta, koska Syyria oli lähettiläiden ja pyhien kirjoitusten seutua. Hän toi mukanaan epäjumalan (Hubalin) patsaan, jonka hän sijoitti keskelle Kaabaa ja kutsui ihmiset koolle palvomaan sitä. Nopeasti epäjumalienpalvonta levisi kaikkialle Mekkaan
ja sitten Hijaziin, koska mekkalaiset toimivat — ei ainoastaan Pyhän Talon — vaan myös koko Haramin valvojina. Lukuisia erinimisiä epäjumalankuvia tuotiin alueelle.

Epäjumalaa nimeltä Manat, palvottiin paikassa nimeltä al-Mushallal lähellä Qadidia Punaisenmeren rannalla. Toista epäjumalaa nimeltä al-Lat palvottiin Ta’ifissa, kolmatta nimeltä al-’Uzza Nakhlahin
laaksossa ja niin edelleen. Monijumalaisuus vallitsi ja epäjumalien lukumäärä kasvoi kaikkialla Hijazissa. Jinnien (henkien) avustamana Amr bin Luhai, kaivoi esiin Nuuhin (Nooan) kansan
epäjumalankuvat (jinni kertoi hänelle, että epäjumalankuvat Wadd, Suwa, Yaguth, Ya’uk ja Nasr oli haudattu Jeddaan) ja vei ne Tihamaan. Pyhiinvaelluskauden aikana epäjumalankuvat jaettiin
heimojen kesken kotiin vietäviksi. Jokaisella heimolla ja talolla oli omat patsaansa, ja myös Pyhä Talo oli niitä ääriään myöten täynnä.
Kun profeetta (SAAS) sai Mekan valtaansa, 360 epäjumalankuvaa löydettiin ympäri Kaabaa. Hän löi ne rikki, raivasi ne pois ja poltti ne poroksi.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

Muslimin mielen ymmärtäminen

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja. Toht. Hassan Hathout aloittaa sen yksinkertaisesta havainnosta – elämän ajan kestäneestä kaksoiskulttuurista (Egyptissä syntynyt lääkäri, joka on asunut Isossa-Britanniassa ja sittemmin Yhdysvalloissa kauemmin kuin vuosikymmenen), jonka avulla hän ymmärtää ja huomioi, että “Islam tunnetaan sen perusteella, mitä se ei ole.”

Tämä tietosanakirjamainen persoonallisuus (lääketieteen tohtori, ajattelija, puhuja, runoilija) opastaa lukijan todelliselle kierrokselle Islamin pariin. Tämän matkan varrella hän esittää selkeän ja jännittävän “anatomian” islamilaisesta elämästä. Hän myös tarjoaa terävän selkeyden, sisäisen oppaan. Hän paljastaa sielun, joka on uskonnollisten harjoitusten ja tekstien takana, Lopullisen Järjen, Jumalan rationaalisuuden.
Tämä lukukokemus on valaiseva ja ajatuksia herättävä ei-muslimeille ja niille, joita Dr. Hathout osuvasti kutsuu, ja jotka seuraavat Judeo-Kristillis-Islamilaisen maailman traditiota kokonaisuudessaan. Muslimeille tämä kirja ankkuroi uudelleen heidän uskoaan ja tarjoaa tärkeitä ja ajankohtaisia vastauksia nykyajan elämän dilemmoihin uudella vuosituhannella.

Muslimin Mielen Ymmärtäminen suuntautuu ja vastaa meidän aikaamme koskettaviin
kysymyksiin islamilaisesta perspektiivistä katsottuna. Tohtori Hathout, tässä viisaassa, lämpimässä ja inspiroivassa työssään, puhuttelee koko ihmiskuntaa itsekkyyden,
“mikroteismin” ja jumalattomuuden aikana. Hän esittää tässä toivon kutsuhuudossa,
että jos edes “minimaalinen kriittinen massa” päätyy ymmärrykseen sekä yhteistyöhön,
niin aito muutos olisi silloin mahdollista.

Tohtori Hathout huomauttaa, että asioiden todellisen laidan tietäminen on perusihmisoikeus.
Islamin todellisen luonteen ymmärtämisen jälkeen maailma voi todella olla
täydessä kukoistuksessaan ja potentiaalissaan.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Harvat islamia käsittelevät kirjat kuvaavat kristinuskon kautta islamia lähestyvän ihmisen ongelmia. Tämän kirjan kirjoittaja on huomannut myös muslimien joukossa vallitsevan tendenssin unohtaa Abrahamista lähtöisin olevien uskontojen – juutalaisuus, kristinusko ja islam, yhteinen tausta. He kutsuvat ei-muslimeita kuffar’eiksi, ei uskoviksi.

Tämä kirja sisältää neljä eri osiota: Kristinusko ja islam (tiettyjä teologisia eriäväisyyksiä ja yhtäläisyyksiä); Islamin hengellisiä oppeja selitetään; Islamin uskonnollisia velvollisuuksia selitetään; Vastauksia kysymyksiin, joita ei-muslimit usein esittävät islamista. Uskontoja usein tuomitaan epäoikeudenmukaisesti perustuen vain pienen ja tietämättömän ääriryhmän esiin tuomiin seikkoihin.

Kirjailija on nöyrin mielin kirjoittanut kirjan islamista ja sen käytännöistä tarkoituksenaan horjuttaa joitakin vääriä vaikutelmia islamista.

Ruqaiyyah Waris Maqsood’illa on arvosana teologiassa Hullin Yliopistosta vuodelta 1963. Hän toimi pitkään uskonnollisen opetuksen johtotehtävissä valtion kouluissa Englannissa kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1996. Hän palasi islamiin 1986 ja luennoi ja kirjoittaa islamista.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

Koraanioppi

Koraanin ymmärtämiseen liittyvien ja sen kannalta tärkeänä pidettyjen tieteenlajien ja oppialojen kehittyminen se mitä me kutsumme ‘ulum al qur’aniksi alkoi jo Profeetan omana elinaikana (Allahin rauha ja siunaus hänelle). Tästä aiheesta on sittemmin kirjoitettu lukuisia kirjoja monilla muslimien käyttämillä kielillä. Kuitenkaan tähän mennessä aiheesta ei ole julkaistu suomenkielistä kirjaa. Tämän kirjan tekijä on näin ollen tehnyt meille suuren palveluksen kokoamalla ensimmäisen englanninkielisen kirjan, joka nyt suomennettuna poistaa suuren puutteen. Keskiverto suomalaislukijalla, joka ei ole kyennyt lukemaan arabialaisia tekstejä, esim al itqania, ei ole ollut minkäänlaisia apukeinoja Koraanin ymmärtämiseksi. Tämä kirja tarjoaa nyt arvokkaan avun tähän tarkoitukseen. Se on täsmällinen, tiivis ja silti hyvin kattava. Se käsittelee perinteisiä aiheita, esim. ilmestysten merkityksiä, historiaa sekä tekstin eteenpäin välittämistä, asbab al nuzulia, tekstinselityksiä jne. samoin kuin aivan äskettäin tapahtuneita asioita, kuten esim. Koraanin nauhoituksia, itämaisten kieltentutkijoiden näkemyksiä, käännöksiä jne. Viimeisessä kappaleessa on tärkeitä käytännön tietoja, jotka auttavat islamin Pyhän Kirjan lukemisessa ja tutkimisessa. Kirjan tekijä, Ahmad von Denffer syntyi Saksassa vuonna 1949. Hän opiskeli islamilaisuutta sekä sosiaaliantropologiaa Mainzin yliopistossa. Hän liittyi Islamic Foundation – säätiöön tutkijana vuonna 1978. Hänen julkaisujaan ovat mm. A Bibliography of Literature on Hadith in European Languages; saksalainen käännös Nawawin Forty Hadith teoksesta, A Day with the Prophet, sekä saksan että englanninkielisenä; sekä Islam for Children.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä