Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan Koulu

Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan koulu perustettiin tarjoamaan opetusta Suomessa oleskeleville muslimeille eri joukoista ja ikäluokista. Koulu pyrkii opettamaan Koraania, arabian kieltä ja Islamin uskon perusteita noudattaen keskilinjan ja maltillisuuden opetussuunnitelmaa, jonka tarkoitus on vahvistaa kuulumista Islamiin ja levittää rakkauden ja rauhan kulttuuria lisäämällä ymmärrystä Islamin armon perusteisiin.

Yhdyskunnan koulu on käynyt useita vaiheita päästäkseen nykyiseen toimintaansa vuosiluvulle 2021–2022, jolloin otettiin käyttöön uutta nykyaikainen toimintamalli, jossa on uudistetut rekisteröintimallit ja opetusmetodit.

Koulussa toimii päteviä ja kokeneita opettajia, mikä auttaa heitä välittämään oppilaille tärkeän viestinsä, korkealaatuisesti ja ammattimaisesti, mikä nostaa oppilaiden tasoa ja tukee arabian kielen luku- ja kirjoitustaitoa tavalla, joka antaa korkeat taidot Koraanin resitaatiolle.

Koulu palvelee kaikkia Suomessa oleskelevia muslimeja taustasta ja iästä riippumatta, vaikka ensisijaisesti keskitymme palvelemaan kouluikäisiä lapsia, jotka ovat suurin kohderyhmä ja tulevaisuuden rakentajia.

Koulun osastot

1. Peruskoulu (7–17-vuotiaat)

Opetetaan Koraania, arabian kieltä ja islamilaista kulttuuria koko lukuvuoden aikana noudattaen koulujen syys- ja kevätlukukausia lomineen.

Opetusjärjestelyt:
A- Hybridiopetus:
Tunnit pidetään läsnäolo- ja etäopetuksena, missä arabiaa opetetaan lauantaisin koulussa ja Koraania etäopetuksena sunnuntaisin.
B- Etäopetus:
Erityisenä palveluna koulussamme mitä ei tarjota muissa Koraanin ja arabian kielen kouluissa Suomessa tarjotaan palvelua, josta hyötyisivät kaikki Suomessa olevat riippumatta asuinpaikasta ja kunnasta tai muslimien määrästä siellä, etenkin paikat, joissa opetusta ei ole mahdollista järjestää.

Rekisteröintiä varten täytä tämä lomake

2. Arabian kieli vieraana kielenä

Kuten 1B-kohdassa, tavoitteena on opettaa luku- ja kirjoitustaitoa ja saavuttaa siinä keskitaso, oppia Koraanin resitaation säännöt ja lukutapa, joka mahdollistaa sujuvan resitaatiota sekä edesauttaa luetun ymmärtämistä.

Rekisteröintiä varten täytä tämä lomake

Osoite:
Lönnrotinkatu 22 P 41,
00120 Helsinki
Sähköposti: madrasah(at)rabita.fi
Puh.  +358 41 740 6622