Suomen Islamilainen Yhdyskunta

i

Julkaisut ja käännetyt kirjallisuudet

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Harvat islamia käsittelevät kirjat kuvaavat kristinuskon kautta islamia lähestyvän ihmisen ongelmia. Tämän kirjan kirjoittaja on huomannut myös muslimien joukossa vallitsevan tendenssin unohtaa Abrahamista lähtöisin olevien uskontojen – juutalaisuus, kristinusko ja islam, yhteinen tausta. He kutsuvat ei-muslimeita kuffar’eiksi, ei uskoviksi.

Tämä kirja sisältää neljä eri osiota: Kristinusko ja islam (tiettyjä teologisia eriäväisyyksiä ja yhtäläisyyksiä); Islamin hengellisiä oppeja selitetään; Islamin uskonnollisia velvollisuuksia selitetään; Vastauksia kysymyksiin, joita ei-muslimit usein esittävät islamista. Uskontoja usein tuomitaan epäoikeudenmukaisesti perustuen vain pienen ja tietämättömän ääriryhmän esiin tuomiin seikkoihin.

Kirjailija on nöyrin mielin kirjoittanut kirjan islamista ja sen käytännöistä tarkoituksenaan horjuttaa joitakin vääriä vaikutelmia islamista.

Ruqaiyyah Waris Maqsood’illa on arvosana teologiassa Hullin Yliopistosta vuodelta 1963. Hän toimi pitkään uskonnollisen opetuksen johtotehtävissä valtion kouluissa Englannissa