Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Jäsenhakemukset

Liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan (VRK) 12-17 -vuotiaan suostumus uskontokunnasta liittymiseen/ eroamiseen 15-17 -vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen/uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen Jäsenanomus Yhdyskuntaan liitytään täyttämällä jäsenanomusta ja ylläolevista linkeistä löytyviä sopivia VRK lomakkeita. Täytetyt paperit tulee allekirjoittaa asianmukaisesti ja tuoda yhdyskunnan toimistoon. Kun hallitus tai imaami hyväksyvät anomuksen VRK:n lomake lähetetään maistraattiin.

Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen

Ylistetty ja kiitetty olkoon Jumala, maailmojen Herra ja Siunaukset ja tervehdykset Profeettojen johtajalle, Muhammad rauha hänelle, hänen suvulle ja kumppaneille.

Jumalan palvojat, pelätkää Jumalaa, noudattakaa Hänen käskynsä, toimikaa hurskaasti, sillä Jumala on niitten kanssa, jotka ovat hurskaita ja tekevät parasta.

Suomessa ja maailmalla on uuden viruksen nk. COVID-19 tai uusi Corona viruksen leviämisen aalto. On tiedossa, että leviäminen ja sen vastustaminen tai hoito maassa käy 5 skenaarion mukaisesti 0-4 ja Suomessa oli eiliseen asti 1. skenaario. Kuitenkin keskipäivällä Suomen hallitus antoi suositukset siirtäen Suomea skenaarioon 2 kuten Ruotsissa on, sitten, että otetaan toimenpiteitä, jotka hidastavat taudin leviämistä, näistä on suurten kokoontumisten, joissa on yli 500 henkilöä, välttäminen ja peruminen, myös tulisi pienempienkin kokoontumisten järjestäjien ottaa tarpeelliset suojatoimet ja harkitsemaan kokoontumisten tarvetta toukokuun loppuun asti. Myös tulisi arvioida matkustamisen tarvetta ja seurata ministeriön suosituksia, sekä tullessa maahan maasta, jossa on tautia, sopimista etätyöstä työnantajien kanssa tai oppilaiden koulujensa kanssa. Vaikka nämä ohjeet koskevat kaikkia, kuitenkin eritysryhmät tulisi noudattaa lisää varovaisuutta, kuten vanhukset, sairaat ja immuunivajavaiset henkilöt. Näistä ja tulevista asioista on ohjeita netissä ja info pisteitä maahan tullessa. Myös jokaiseen kotiin on tulossa ohjeita suomeksi ja ruotsiksi.

Nämä ovat tietenkin väliaikaisia suosituksia, jotka voivat muuttua taudin etenemisen mukaisesti, jolloin saatetaan joutua turvautumaan valmiuslakiin, jossa on tiukempia ohjeita kouluille ja oppilaitolle yms. sulkemalla niitä määräajaksi, mutta näillä ei ole tarvetta vielä.

Suojautumisen ja hygienian toimenpiteillä pyritään hidastamaan taudin leviämistä.

Islamilaiset neuvostot Euroopassa kuten eurooppalaisten imaamien neuvoston ja Euroopan tutkimusten ja fatwa neuvosto ovat ottaneet kantaa ja valmistautuneet ohjeilla moskeijoille, miten kuuluu toimia. Tämän johdosta monessa Euroopan maassa noudattaen viranomaisohjeita ja suosituksia ovat suuret, yli 500 henkilöä vastaanottavat moskeijat pidättäytyneet perjantai rukouksista pätevästä syystä, joka on taudin leviämisen esto, suositellen rukoilemista kotona, samalla ohjaten sairaat olemaan tulematta moskeijaan, olkoon kyseessä vanhukset tai vastustusvajavaiset tai sitten flunssaiset tai kipeät henkilöt.

Seuraavaksi esittelemme suosituksia asiaan liittyen:

 • Yleisiä ohjeita:
  • Tulisi noudattaa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä yksityisesti että hallitsessa järjestöjään ja moskeijoitaan, mikä on sekä uskonnollinen velvollisuus että kansallinen sitoumus.
  • Kärsivällisyys ja uhrautuminen toimiessa eri työpisteissä ja tehtävissä, etenkin terveysammattilaisten ja palvelualojen ammattilaisten taholta, toivoen Jumalan palkintoa, muistaen Profeetan sanat: ”Rakkain Jumalalle on hyödyllisin ihmisille” ja ”Paras ihminen on heille hyödyllisin”.
  • Muslimi tieteilijöiden ja tutkijoiden kuuluisi vankasti ahkeroida etsimään taudin hoitoa, sillä Profeetta sanoi: ” Jumala on lähettämien tautien kanssa, Hän on lähettänyt sen hoitoa” ja ”Jokaiselle taudille on hoitoa, jos hoito kohtaa tautia, se paranee Jumalan luvalla” ja sano: ”Jumala ei ole lähettänyt tautia lähettämätta sen hoitoa, osa tuntee ja osa on tietämätön siitä”.
  • Huhuja ja perusteettomia uutisia tulisi välttää. Vaan tulisi vahvistaa suhdetta Jumalaan ja levittämään rauhaa ja tuomaan toivoa ihmisille, että vaikeus ratkeaa Jumalan tahdolla, sillä kaikki on Hänen kädessä ja tahtonsa alaisena, keinot itsessään eivät vaikuta ilman Jumalan lupaa.
  • Noudatettava taudin leviämisen ehkäisy suosituksia ja toimenpiteitä, hankkimaan oikeita tietoja ilman pelkoa tai paniikkia. Ken sairastuu olkoon kärsivällinen ja luottakoon Jumalaan toivoen Hänen palkintoa. Profeetta sanoi kulkutaudeista: ”Palvelija, joka sattuu olemaan siinä (maassa, jossa on tautia) ja pysyy maassa eikä lähtee pois, kärsivällisenä ja toivoen palkintoa Jumalalta, tietäen, että häneen osuu vain sitä, mitä Jumala on kirjannut hänelle, saa marttyyrin palkkio”
  • Hän, joka epäilee sairastavansa tarttuvaan tautiin, tulisi välttää moskeijoihin, joukkorukouksiin ja kokoontumispaikkoihin menoa, kunnes tervehtyy. Ja ken tietää sairastavansa tai epäilee sitä ja huolettomuutensa takia aiheuttaa toisen sairastumista on syntinen, sillä ei ole noudattanut Jumalan määräyksiä. Profeetta sanoi: ”Ei vahinkoa eikä vahingoittamista”, siten ei saa aiheuttaa vahinkoa toisille tai vahingoitta heitä sanoin tai teoin, edes pahalla hajulla kuten valkosipulin tai sipulin haju, siten miten olisi, jos vahingoittaa pahemmalla tavalla.
  • Maasta, jossa on tautia ei tulisi lähteä profeetan ohjeen mukaan: ” Jos kuulette taudin olevan maassa älkää lähtekö sinne ja jos se on jossain maassa ollessanne siinä älkää poistuko siitä karkaamisen tarkoituksella.”, eli kielto liittyy karkuruuteen siitä ja koskee sairaana oleva ja tervettä, mutta jos lähtee luvanvaraisesti rikkomatta lakeja, niin ei ole estettä. Sama koskee samalla perusteella matkustaminen maahan, jossa on tautia, ilman tarvetta tai viranomaisten ohjeistamana taudin hoitotoimintaa varten.
 • Rajaus alue on viranomaisten määittämä, mikä mahdollistaa parhaiten taudin vastustamista, muuten se noudattaa maantieteellisiä ja alueellisia rakennusten tai kaupunkirajoja ja jos ei ole näitä niin tradition mukaan.
 • Elämän säilyttäminen on islamin perustarpeista ja kokonaisuuksista, sen takia, jos on vahva epäily, että rukoilijat vahingoittuisivat kokoontumisensa takia moskeijassa tai tauti leviäisi kaupungissa, jossa on tautia, niin saa peruuttaa perjantai rukoukset ja yhteisrukoukset määräajaksi kunnes taudin aalto on ohi. Euroopan fatwa neuvoston on jo antanut fatwan asiaan liittyen. Sama koskee Umrah ja Hajj, jos muslimi lääkärit sen toteavat tarpeelliseksi. Koska riskiryhmään kuuluu erityisesti vanhukset ja kroonisesti sairaat tai ne joilla on immuniteetin vajausta, suositellaan heidän välttävän kokoontumisen paikkoja, missä on paljon ihmisiä.
 • Karanteeni on tunnettu islamissa profeetan ohjeistaman kuten on iemmin kerrottu, smaoin hygienia, puhtaus yms ohjeistukset, etenkin jos katsotaan niitten hyödyntävän rajamaan taudin leviämistä.
 • Hautajaispesussa tehdään suositusten mukaan ja niissä saa poiketa tavallisesta tarvittaessa.
 • Islamin sääntöihin kuuluu ruokailun puhtauden määräykset, jotka huolehtivat myös eläinten hyvästä kohtelusta. Ruuan ja veden oikean säilyttämisen määräyksiä yms. Henkilökohtainen puhtaus, vaatteiden puhtaus, rukouspaikan puhtaus jne. Kuitenkin luottaen Jumalaan kaikissa asioissa, rukoilen hänelle, mikä tukee tervettä psyykettä ja vaikka sairastuisi tiedetään, ettei se olisi voitu välttää ja jos jää terveenä, että Jumala ei ole määrännyt sairastuvaksi. Luotetaan Jumalaan oikealla tavalla, sen jälkeen kun olemme siis tehneet voitavamme ja käyttäneet Jumalan antamia keinoja avuksi.
 • Noudattakaa neljää pääsääntöä
  • Pidetään vähintään 1 m ‘turvaväli’ jokaiseen kanssaihmisen, jolla on flunssaoireita.
  • Pysytään poissa väenpaljoudesta ja tungoksesta.
  • Ei osallistuta tapahtumiin, yleisötilaisuuksiin tai isoihin kokouksiin (pidetään ne etänä).
  • Sairastetaan kotona
 • Jos sairastuu hengitystiesairauteen tai oireilee, niin tulisi hakeutua hoitoon
 • Muuten:
  • Huolehtia käsien hygieniasta ja olla koskettavasta kasvoja ennen käsien pesua huolella.
  • Autettava heikkoja, vanhuksia ja apua tarvitsevia myös hankinnoissa.
  • Huolehtia riittävästä kodin tarvikkeiden ja ruokien varastosta hamstraamatta ja panikoimatta
  • Välttää rasistisia tai etnisiä leimauksia taudin johdosta, sillä se ei liity tiettyyn etnisyyteen.