Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Jäsenhakemukset

Liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan (VRK) 12-17 -vuotiaan suostumus uskontokunnasta liittymiseen/ eroamiseen 15-17 -vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen/uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen Jäsenanomus Yhdyskuntaan liitytään täyttämällä jäsenanomusta ja ylläolevista linkeistä löytyviä sopivia VRK lomakkeita. Täytetyt paperit tulee allekirjoittaa asianmukaisesti ja tuoda yhdyskunnan toimistoon. Kun hallitus tai imaami hyväksyvät anomuksen VRK:n lomake lähetetään maistraattiin.

Pyydämme teitä ystävällisesti muistuttamaan kyselyyn vastaamisesta 6.12.2020 mennessä. Vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastaajia pyydetään vastaamaan vain yhden kerran.

Kysely uskonnollisten yhteisöjen tilojen toiminnasta vastaaville ja yhteisöjen jäsenille

Sisäministeriö asetti 20.7.2020 työryhmän kartoittamaan uskonnollisten yhteisöjen tiloihin kohdistuvia uhkia ja laatimaan ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Työryhmässä on jäseninä uskonnollisten yhteisöjen edustajia, viranomaisia, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Kuntaliitto.

Uskonnollisten yhteisöjen tiloihin kohdistuvia uhkia kartoitetaan kyselyllä, joka kohdistetaan uskonnollisten yhteisöjen tiloista vastaaville ja tiloja käyttäville yhteisöjen jäsenille. Työryhmän työn onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että kyselyyn vastaisi mahdollisimman moni. On lisäksi tärkeätä, että vastaajat edustaisivat yhteisöjä eri puolilla Suomessa ja erilaisissa asemassa ja tehtävissä toimivia. Tulosten kattavuuden kannalta on tärkeää, että vastaajina olisi eri ikäisiä henkilöitä, miehiä ja naisia. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Kyselyn tavoitteena on, että viranomaiset kykenevät saatujen tietojen avulla tukemaan paremmin uskonnollisten tilojen turvallisuutta ja reagoimaan nopeammin muutoksiin tilojen turvallisuudessa.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/DC3BCFCE226C6EAF