Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Jäsenhakemukset

Liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan (VRK) 12-17 -vuotiaan suostumus uskontokunnasta liittymiseen/ eroamiseen 15-17 -vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen/uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen Jäsenanomus Yhdyskuntaan liitytään täyttämällä jäsenanomusta ja ylläolevista linkeistä löytyviä sopivia VRK lomakkeita. Täytetyt paperit tulee allekirjoittaa asianmukaisesti ja tuoda yhdyskunnan toimistoon. Kun hallitus tai imaami hyväksyvät anomuksen VRK:n lomake lähetetään maistraattiin.

Vierailu

Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan moskeija ja keskus (421m2) vastaanottaa erilaisia ryhmiä vuosittain mm. päivittäisiin rukouksiin, viikottaiseen rukoukseen, koulutuksiin, tutustumiskäynteihin seuraavasti.

Yhdyskunnan keskuksen palvelusta hyötyvät esim. 2013

ASIAKASKÄYNNIT

  • Perjantai rukous: 18 200
  • Viikonloppu koulu 4 800
  • Naiset lauantai 500
  • Äidit 500
  • Rukous päivittäin 37 000
  • Vierailija ryhmät 450

Yhteensä: 61 450 asiakaskäyntiä/vuosi

Suomen Islamilainen Yhdyskunta on vuodesta 2001 heinäkuusta lähtien
avannut ovensa myös moskeijavierailusta kiinnostuneille ryhmille ja kuten ylläolevasta tiedosta ilmenee vierailijat muodostavat merkittävän ryhmän asiakkaistamme.

Opiskelija/koululaisryhmät Sopimuksen mukaan

Muut Sopimuksen mukaan.

Tutustumiskäynti sisältää luennon n. 1-2h (joko suomen- tai englannin kielellä), mahdollisuuden esittää kysymyksiä, tee-kahvitarjoilun (sopimuksen mukaan). Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan edustaja voi myös tulla luennoimaan oppilaitokseenne.

Vierailuvaraukset ja lisätietoja: rabita(at)rabita.fi