Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Jäsenhakemukset

Liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan (VRK) 12-17 -vuotiaan suostumus uskontokunnasta liittymiseen/ eroamiseen 15-17 -vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen/uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen Jäsenanomus Yhdyskuntaan liitytään täyttämällä jäsenanomusta ja ylläolevista linkeistä löytyviä sopivia VRK lomakkeita. Täytetyt paperit tulee allekirjoittaa asianmukaisesti ja tuoda yhdyskunnan toimistoon. Kun hallitus tai imaami hyväksyvät anomuksen VRK:n lomake lähetetään maistraattiin.

Vihkiminen

Yhdyskunnalla on virallisesti rekisteröityjä vihkijöitä, Yhdyskunnan imaameista parilla on vaaditut luvat. Yhdyskunta suorittaa ainoastaan virallisia vihkimisiä tai suorittaa islamilaisia vihkimisiä vahvistamaan jo maistraatissa tai käräjäoikeudessa suoritettuja vihkimisiä. Yhdyskunta haluaa tällä menettelyllä varmistaa parin oikeuksia ja välttyä mahdollisimman paljon tilanteista, joissa parin erimielisyyksien ratkaisemiseksi ei ole millään oikeusistuimella valtaa. Koska Yhdyskunnalla on vihkijöitä, vihkiminen, jota suoritetaan meillä on sekä Islamin että suomen lain mukainen kerralla, siten ei tarvitse tehdä erikseen etukäteen vihkimistä maistraatissa tai käräjäoikeudessa. Vihkimiseen tarvitaan avioliitto esteiden tutkinta, jota haetaan maistraatilta, lain mukaan se kestää viikon. Kun tutkinta on valmis aika varataan imaamilta. Islamissa pari säilyttää sukunimensä, Voidaan tarvittaessa vihkimistilaisuudessa kirjata uuden sukunimen pariskunnalle lain mukaan.